❤️AGAPI Doodles – Opdrætter af Australske Labradoodles

Hvis du vil have en sund og rask Australsk Labradoodle hvalp, der har haft den bedste start i livet, er godt socialiseret og stimuleret, og som er blevet elsket og passet på alle måder. En hvalp fra en opdrætter, der tager det som sin højeste prioritet at matche hver familie med den rigtige hvalp efter deres ønsker, og du også gerne vil støtte en opdrætter, der behandler sine hunde ansvarligt og kærligt, vil en hvalp fra AGAPI Doodles vil være et godt valg for dig !

Vi søger lige nu en værtsfamilie bosiddende i Danmark.

Abonnér på vores Nyhedsbrev